$$ many

53 teksty – auto­rem jest $$ ma­ny.

od A do Ż

od Ada­ma
do żebra

w rękach Pana 

fraszka
zebrała 5 fiszek • 25 lipca 2018, 07:21

pomysłowy dobroMir

'pokój pod kluczem'
do wynajęcia 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 17 lipca 2018, 08:41

czesne poety

ta­ki poeta na przykład
por­tfel z na­tural­nej skóry
a w środ­ku kości zos­tały rzucone
pewnie
lwom na pożar­cie

al­bo wy­soko w górę
gdzie pióro krążąc
sępi 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 lipca 2018, 17:17

mural

stoją za mną murem
słoneczni­ki Van Gogha
ja w tle
ty olej w głowie
i smażymy się w słońcu

piękny ob­raz
wi­ta miny
d3 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 12 lipca 2018, 15:51

dowód

mam dwa dowody
/tożsa­mości i jedności/
na is­tnienie Boga
pier­wszy człowiek
drugi

głos 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 lipca 2018, 07:31

zakochani

podziele­ni przez ułamek
sekundy 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 10 lipca 2018, 16:36

gardłowa sprawa

uciekaj z gaju
kiedy jabłko z raju 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 10 lipca 2018, 16:29

człowiek bez wyob­raźni
zdep­cze mrówczą pracę 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 lipca 2018, 16:18

w do­bie internetu
nie zna­lazł cza­su na bliskość 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 lipca 2018, 15:29

kra słowna

po wielu świet(l)nych latach
we­nus dochodzi do mar­sa ...

kra­ter zamarza 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 9 lipca 2018, 16:27
$$ many

piszę tam gdzie mi się podoba

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 lipca 2018, 17:20yestem sko­men­to­wał tek­st od A do Ż 

25 lipca 2018, 14:08cyt.adela sko­men­to­wał tek­st od A do Ż 

25 lipca 2018, 07:21$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st od A do Ż 

18 lipca 2018, 12:52cyt.adela sko­men­to­wał tek­st pomysłowy dob­ro­Mir

17 lipca 2018, 14:10yestem sko­men­to­wał tek­st pomysłowy dob­ro­Mir

17 lipca 2018, 09:05$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st pomysłowy dob­ro­Mir

17 lipca 2018, 09:01$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st pomysłowy dob­ro­Mir

17 lipca 2018, 08:57cyt.adela sko­men­to­wał tek­st pomysłowy dob­ro­Mir

17 lipca 2018, 08:52zofija sko­men­to­wał tek­st pomysłowy dob­ro­Mir

17 lipca 2018, 08:41$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st pomysłowy dob­ro­Mir