$$ many

38 tekstów – auto­rem jest $$ ma­ny.

kiedy jes­tem sobą pat­rzą na mnie
jak na ko­goś innego 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:22

nie napiszę

na­piszę dla ciebie wiersz
wkład będzie duży
długo­pis mały
wier­sz biały
ciągle za słaby by wy­dać ...
wszys­tkie pieniądze

za resztę ku­pię nam dom z (w)sa­dem na zimę
z za­bitym ok­nem do wskrzeszenia
zgar­bionym dachem od niechcenia

na wy­cieraczce wciąż bu­ty bałwana
kto dotrwał?
rana 

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 07:56

nau­czyłem się mil­czeć i słuchać
na­wet u den­tysty bu­zia mi się nie zamyka 

anegdota
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 07:19

dobrze prawi

poeta pisze od le­wej strony
później przekłada to...
na pra­wy język 

fraszka
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 15:15

f(r)azy księżyca

(z)nów zasłania kobietę
by później od­kryć
(zu)pełnie nową 

erotyk
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 13:43

pot - prąd

gaszę światło
i nie pieści mnie prąd
kiedy przy­mykam oczy
ładuję się ...
do łóżka

mo­ja po­duszka ma w so­bie ty­le wody
że jest mi naj­lep­szym przewodnikiem 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 czerwca 2018, 07:30

diaGnoza lekarzy

zdro­wy jak byk
tyl­ko rogi
pościeli
przetarte 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 21 czerwca 2018, 07:48

wikt i opierunek

leżę w szpitalu
mam łóżko
sto­lik dzien­ny
i lam­pkę nocną jak światełko w tunelu

kar­mią mnie po kropelce
bym przełknął chorobę
i nie zak­rztu­sił się zdrowiem

biało czer­wo­na pościel
nasze dziewic­two narodowe 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 21 czerwca 2018, 07:20

raj(d) nad ziemią

bu­jaj duszą
ciała nie ma 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 21 czerwca 2018, 07:10

para p(o)etów

z żalu powstałem
w żar się obrócę 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 19 czerwca 2018, 07:21
$$ many

piszę tam gdzie mi się podoba

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 10:26$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Wąskie ho­ryzon­ty sycą ułudą [...]

dzisiaj, 10:24$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Małymi kro­kami nie zaj­dziesz [...]

dzisiaj, 10:23$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Szczęście is­tnieje je­dynie, gdy [...]

dzisiaj, 10:22$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st kiedy jes­tem sobą pat­rzą [...]

dzisiaj, 10:20$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

dzisiaj, 10:19$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Dorosłość od­ci­na skrzydła, dop­ra­wiając [...]

dzisiaj, 10:16$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 10:15$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Śmierć nie uwzględnia życia.  

wczoraj, 15:04yestem sko­men­to­wał tek­st nauczyłem się mil­czeć i [...]

wczoraj, 15:03yestem sko­men­to­wał tek­st nie na­piszę